UYARI

UYARI
Türk Ceza Kanununun 226. maddesi uyarınca 18 yaşından küçüklerin bu siteyi gezmeleri Yasaktır. 18 yaşından küçük iseniz derhal siteyi terkedin 18 yaşından küçük olan kişilerin bu siteye girmesini önlemek için, internet ortamında veya bilgisayar satış mağazalarında satışı gerçekleşen “AİLE KORUMA PROGRAMI” satın alabilir ve bilgisayarınıza bu programı kurarak, sitemize girişi engelleyebilirsiniz.

GEBELİĞİN OLUŞUMU

GEBELİĞİN OLUŞUMU

  ÜREME
     Evlilik hayatında, üreme ve doğum kontrolü konuları sürekli gündemdedir. Evliliğin başlangıcında eşler daha ne olduğunu anlamadan, gebeliğin bazen hoş bazen sıkıntılı belirtileriyle karşılaşabilirler. Bazen de arzulanan hamilelik gecikir, hastanelerde testler, tetkikler ve ilaçların, hatta ameliyatların sıkıntılarına katlanılır. Bazen de gebeliği önlemek için türlü çabalar gösterilir.
  Üreme İçin neler Gereklidir?
 • Erkekte normal sayıda ve özellikte sperm üretimi,
 • Sperm kanallarının açık ve yeterli fonksiyonu,
 • Kadında yumurta hücresi üretimi,
 • Kadında yumurtayı ileten tüplerin açık olması,
 • Yumurtlama günlerinde cinsel ilişki,
 • Sperm ve yumurtanın buluşması ve döllenme,
 • Döllenmiş yumurtanın yerleşmesine uygun rahim fonksiyonu,
 • Döllenmiş yumurtanın, rahme yerleşip embriyo ve fetus (cenin) halini alışı,
 • Gelişimini tamamlamış bebeğin doğumu.
     SPERM ÜRETİMİ
     Erkek üreme hücresi olan sperm, yumurtalarda üretilmektedir. Üretim, kadınlardakinden farklı olarak, buluğ çağında başlayıp hayatın sonuna kadar devam eder. Keza, kadın periyodunda ayda bir kez yumurtlama (ovulasyon) ile bir adet (nadiren birkaç) yumurta hücresi (ovum) oluşmasına rağmen, erkekte sperm üretimi süreklidir.
     Doğumda erkek yumurtalarında sperm üretecek ana sperm hücreleri (spermatogonium) bulunur. Ergenliğe kadar bu hücreler sessizce beklerler. Ergenlikte beyinden salgılanan hormonların (FSH, LH) artışı ile yumurta içindeki ana sperm hücrelerinde bölünme başlar. Oluşan yeni hücreler de çeşitli bölünme, gelişme ve farklılaşma aşamalarından geçerek sperm haline gelirler.
     Yumurtalarda, dakikada yaklaşık 50-200 bin adet sperm üretilir. Yumurtanın içindeki kanallarda oluşan spermler, yumurtanın üst kutbundaki kapıdan epididim adı verilen kanal sistemi içine girerler. Burada da olgunlaşmaya devam eden spermler, epididimin kuyruk kısmına geldiklerinde bağımsız hareket kabiliyeti kazanmış olurlar. Bir sperm hücresinin gelişimini tamamlayıp olgun hale gelişi yaklaşık 70 gün sürmektedir.
     Sperm, 5-7 mikron boyunda, 3-4 mikron eninde, armut şeklinde baş, 2-3 mikron boyunda boyun ve 40-45 mikron uzunluğunda kuyruk kısımlarından oluşmaktadır.
     Spermin Dışarı Çıkışı
     Cinsel uyarılma olduğunda sperm hücreleri, meni keseciklerinin ve prostatın salgıları, arka idrar yolu ve boşaltma kanallarında birikmeye başlarlar. Birikim için, prostat içindeki idrar kanalının mesane tarafındaki üst kısmı ve prostatın alt tarafındaki alt kısmı sfinkter sistemi (büzücü mekanizma) tarafından kapalı tutulur. Bu sayede biriken sıvılar mesaneye ve idrar yolundan dışarıya kaçmaz. Biriken sıvıya meni adı verilir.
     Cinsel uyarılma doruk noktasına ulaştığında, boşalma refleksi denen olay başlar. Mesane tarafındaki iç sfinkter (büzük) kapalı kalırken, dış sfinkter açılır. Aynı anda, idrar yolu üzerindeki ve boşaltma kanallarındaki kaslar, hızlı ve ritmik olarak kasılırlar. Bu kasılmalarla beraber meni, fışkırır tarzda birkaç hamle ile idrar deliğinden dışarı atılır.
     YUMURTA HÜCRESİ ÜRETİMİ
     Anne karnındaki ceninin bel kemiğinin her iki yanındaki dokular, ceninin kromozom yapısı dişi ise yumurtalık şeklinde farklılaşmaya başlar. Farklılaşan yumurtalıkta gebeliğin 6. haftasında yumurtanın ana hücreleri (oogonia) belirginleşir. 20. haftaya kadar ana yumurta hücreleri bölünerek çoğalır. Daha sonra, 46 kromozomlu(gen) bu hücreler kromozom sayısını yarıya indirecek bölünme aşamasına girerler. Gebeliğin 7 ve 9. aylar arasında oluşan bu bölünme tamamlanmaz. Bölünme aşamasında kalan bu hücreler oosit adını alırlar. Etrafı bir hücre tabakasıyla çevrilen oositler, yumurtalıkta sessizce beklemeye başlarlar. Bunların sayısı belirlidir ve daha sonra değişmez. Yani kadın yumurtalığı, erkektekinin aksine belli sayıda üreme hücresine sahiptir.
     Doğumdan ergenliğe kadar, yumurtalıkta değişmeden bekleyen oositler, ergenlikten sonra gelişerek olgun yumurta hücresi haline geleceklerdir. Ancak, bunların %99’u çeşitli nedenlerle yok olurken, sadece %1 kadarı gelişerek yumurta hücresine dönüşmektedir.
     Yumurtlama (Ovulasyon)
     Kadın periyodunun yaklaşık 14. gününde beynin hipofiz(beyin orta kısmında hormon salgılayan bölge) bölgesinden salgılanan hormonlardan LH’nin miktarı, aniden artar. Müteakiben olgun follikülün zarı çatlayarak yumurta hücresi serbest kalır. Bu olaya yumurtlama adı verilmektedir.
     Yumurtalıkta, yumurta hücresinin gelişmesi sırasında, östrojen ve progesteron adlı hormonlar üretilmektedir. Yumurtlamadan önceki periyodun ilk döneminde östrojen, yumurtlamadan sonraki ikinci dönemde progesteron adlı rahim içindeki dokuların, döllenmiş yumurtanın yuvalanmasına uygun hale gelmesini sağlayan hormon üretilir. Aksi halde döllenmiş yumurta rahme yuvalanmayacak ve düşük olacaktır.
     DÖLLENME
     Döllenme, erkek üreme hücresi sperm ile dişi üreme hücresi yumurtanın buluşup spermin, yumurta içine girmesi halidir. Bu olay, kadın tüplerinden birisinin içinde gerçekleşir.
     Cinsel ilişkide, boşalmadan sonra meni içerisindeki spermler, hızla serviks denen rahmin boyun kısmından içeri girerler. Spermler buradan rahmin içerisinde yukarıya doğru ilerleyerek, tüplerin içerisine girerler ve burada da ilerlemeye devam ederler.
     Yumurta hücresi, kadın yumurtalığından serbest bırakıldıktan sonra karın boşluğunun alt kısmına düşer. Düştüğü yer, tüplerin eldiven parmağı gibi uzantıları olan serbest ucuna yakındır. Yumurta hücresi, tüpün uzantıları tarafından tüpün içine alınır. Yumurta hücresi tüpün içinde rahim tarafına doğru yavaşça iletilir. Bu sırada tüp içine kadar ulaşmış sperm hücresi varsa, döllenme için buluşma gerçekleşmiş olur.
     Sperm ile yumurta hücresinin buluşmasından sonra sperm, baş kısmındaki eritici enzimlerle yumurtanın zarlarını delerek içine girer. Bir sperm yumurta içine girdikten sonra yumurta zarının özelliğini değiştirerek başka spermlerin yumurta içine girmesine müsaade etmez.
     GEBELİK
     Döllenmeden sonra, döllenmiş yumurta (zigot) yaklaşık 30 saat, dıştan tespit edilebilir bir değişiklik olmaksızın sessiz kalır. Bu sırada erkek ve dişiden gelen kromozomlar birleşmiş, yeni canlının kromozomları oluşmuştur. Rahim tüplerinin içinde gerçekleşen döllenmeden sonra, zigot tüpün içinde rahime doğru ilerler. Rahme ulaşması 3-5 gün sürer. Bu aşamalarda zigot, bölünerek çoğalır. Hücre sayısı 2, 4, 8, 16... olarak artar. Yuvalanma aşamasındaki zigot, bir boşluğu çevrelemiş, tek tabaka halinde dizilmiş hücrelerden oluşur. Bu hücre topluluğunun bir tarafındaki hücreler sayıca ve tabaka olarak daha fazla gelişir. Bu bölge rahime yapışma bölgesidir. Bu aşamadaki yeni canlıya embriyo adı verilmektedir.
     Yuvalanma döllenmeden sonra 5-8’ inci günlerde başlar, 9-10’ uncu günlerde tamamlanmış olur. Yani kadının adetine daha 4-5 gün varken, döllenme ve yuvalanma işlemi tamamlanmıştır. Kadın, adetinin olmaması ile gebeliğini fark ettiğinde, embriyo yaklaşık 15-20 günlük olmuştur.
     Embriyo, rahme yuvalandıktan sonra hızla gelişmesine devam eder. Döllenmeden sonra, ikinci aya kadar olan döneme, embriyo dönemi denilmektedir. Daha sonra fetüs adını alan yeni canlı, doğuma kadar gelişimini devam ettirir.
     Gelişen ceninde anormalliklerin çoğu ilk 12 haftada oluşur. Bu nedenle anne ilaç, aşı, zararlı kimyasal maddeler, virüs ve bazı enfeksiyonlar ile radyasyon (şua) ve benzeri zarar verici tüm etkenlerden kaçınmalıdır.
     Anne karnındaki cenin, plasenta adı verilen (çocuğun eşi) yapıya göbek bağı ile bağlıdır. Plasenta da, rahme yapışıktır. Plasentada, anne kanı ile bebek kanı birbirlerine karışmaksızın besin ve çeşitli maddelerin alışverişi olur. Bu yolla cenin, besinlerini anneden alırken, artıklarını anneye verir. Plasenta, bazı hormon, kimyasal madde, mikroorganizma ve küçük molekülleri geçirgendir. Bu nedenle annenin karşılaştığı bazı zararlı etkenler çocuğu da etkiler. Örneğin, annenin sigara kullanması ve alkol alması direkt çocuğu etkiler. Keza, üzüntülerinde açığa çıkan hormonları, plasentadan geçerek cenini olumsuz yönde etkiler.
     Embriyo, 10 günlükken gözle ancak fark edilebilir. Birinci ayda 1 cm, ikinci ayda 4 cm, üçüncü ayda 9 cm’ e erişir (Gebeliğin ayının karesi yaklaşık ceninin boyunu verir). Daha ilk haftalarda, hücreler üç tabakadan (ekdoderm, endoderm, mesoderm) oluşturur. Her tabaka farklı bir yönde gelişerek, farklı organ ve sistemleri oluşturacaklardır. 

Kaynak:

**************************************** 

SPERM VE YUMURTANIN BİRLEŞMESİ (DÖLLENME)

DÖLLENME (FERTİLİZASYON, KONSEPSİYON)
Yumurta hücresi:
Yumurta hücreleri doğumdan itibaren kadın vücudunda yumurtalıklarda bulunur ancak yumurtlama (ovulasyon) olayı gerçekleşmez. Yumurtlama yani ovulasyon olayının gerçekleşmesi ergenlik dönemine geçiş ile 10 yaş civarında başlar ve bu dönemden sonra kadın yumurtalıklarından her ay bir yumurta hücresi salınır. Bu salınma sayesinde hem gebelik mümkün hale gelir hem de her ay adet kanaması görülebilir.
Her adet döneminden sonra kadın yumurtalıklarında bulunan binlerce immatür yumurta hücrelerinden birisi olgunlaşmaya başlar, matür ovaryan fülikül halini alır. Bu olgunlaşan fülkül içerisindeki yumurta hücresi (oosit, ovum) yumurtlama döneminde folikül kesesinin çatlamasıyla yumurtalıktan sılarıya salınır. Bütün bu aşamaların gerçekleşemsinde bazı hormonlar rol alır.

Sperm:
Erkek vücudunda testislerde üretilen sperm hücreleri, epididim ve seminal veziküllerden gelen sıvılar ile birlikte ilişki sonrasında dışarıya atılır buna ejakülasyon denir.

Sperm ve yumurta hücresinin birleşmesi (Döllenme):
Yumurtlama döneminde yumurtalıktan salınan yumurta hücresi (oosit) tüplerin uç kısmındaki fimbria denilen tüyümsü yapılarca tutulur ve tüp içersine alınır. Bu şekilde yumurt aahücresinin döllenme ve rahim içerisine ilerleme yolculuğu başlamış olur. Cinsel ilişki sonrasında vajine içerisine dökülen sperm hücreleri de buradan rahim içerisine ve tüp (tuba) içerisine ilerlemeye başlar. Sperm ve yumurta hücresinin tüp içerisinde birleşmesi yani döllenmesi sonrası oluşan yeni tek hücreye zigot adı verilir. Zigot bölünerek rahim içerisine doğru ilerler, rahim içerisine yapışarak yerleşir ve burada da bölünmeye devam ederek ebriyoyu, fetusu (yani bebeği) oluşturur.

Tuba uterine = tuba = Halk arasında bu organa tüp denir : Rahim ve yumurtalıklar arasında uzanan boru şeklinde ince uzun organdır. Yumurta hücresinin yumurtalıktan rahime ulaşmasını sağlar. Kadın üreme organları hakkında ayrıtılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sperm ve yumurta hücresi nerede birleşir?
Sperm ve yumurtanın birleşmesi yani döllenme (konsepsiyon, fertilizasyon) tüplerin içerisinde gerçekleşir. Döllenme sıklıkla tüplerin ampulla denilen geniş bölgesinde meydana gelir.

Sperm ve yumurta hücresinin döllenme öncesi ve sonrasındaki hareketleri hakkında bazı bilgiler:
- Ovulasyon yani yumurtlama gerçekleştikten sonra yumurta hücresinin tüp içerisine geçmesi 2-3 dakika alır.
- Zigot (sperm ve yumurtanın birleşmesinden oluşan hücre) tüp içerisinde ortalama 3 gün kalır, bu esnada rahim (uterus) içeirisne doğru ilerler. Yani yumurtlama olayından 3 gün sonra zigot (artık adı blastokist'tir) rahim içerisinde olur.
- Zigot rahim içerisine doğru bölünerek ilerlediği için içerisinde boşluk içeren bir hücre topluluğu halini alır buna blastokist adı verilir. Blastokist rahim içerisine vardıktan ortalama 3 gün (2-4 gün arası) sonra rahim içerisine yapışır, buna implantasyon denir.
- Yani toplamda yumurta hücresi salındıktan sonra döllenme, tüp içerisinde rahime doğru ilerleme ve rahim duvarına yerleşme aşamalarında 6 günlük bir süre geçer.
- Bu nedenle kanda B-HCG denilen gebelik hormonunun tespit edilmesi yumurtlamadan sonra en erken 6. günde mümkün olur hatta çoğunlukla yumurtlamadan 8-10 gün sonra tespit edilebilir.
- Rahim içerisinde blastokistin yerleştiği yer çoğunlukla rahim arka duvarının üst kısmında orta hatta yer alır.
- Tüpte sperm ve yumurtanın birleşmesinden oluşan zigot hücresi rahim içerisine gelinceye kadar 8 hücreli top şeklinde bir yapı haline gelir buna morula denir. Morula rahim duvarına yerleşemden önce çoğalmaya devam eder ve 50-200 hücre içeren içerisi boşluklu bir yapı haline gelir, buna blastokist denir.

Yumurta hücresi ne kadar süre yaşayabilir?
Yumurta hücresi kadın vücudunda yumurtalıktan salındıktan sonra ortalama 1 gün (24 saat) yaşayabilir.

Sperm hücresi ne kadar süre yaşayabilir?
- Sperm hücresi ilişki sonrası kadın vajinasına ulaştıktan sonra ortalama 3 gün (en fazla 5 gün) yaşayabilir. Bu nedenle yumurtlama olmadan 3 gün önce gerçekleşen bir ilişki bile gebelik oluşmasına sebep olabilir. Ancak yumurta hücresi en fazla bir gün yaşayabildiği için yumurtlamanın üzerinden 1 günden fazla süre geçtiğinde ilişki olsa ve sperm olsa dahi hamilelik oluşamayacaktır.

Alttaki videoda yukarıda anlatılan döllenme (fertilizasyon) aşamaları animasyon şeklinde gösterilmektedir. Sperm hücrelerinden sadece bir tanesi ile yumurtalıktan salınan yumurta hücresi tubanın ampulla bölgesinde (tüpte) buluşmaktadır. Burada birleştikten sonra çoğalarak rahim içerisine ilerlemektedir ve rahim içerisine yerleşmektedir:Kaynak:
**************************************** 

GEÇ YUMURTLAMA , GEÇ DÖLLENME NEDİR?

GEÇ YUMURTLAMA , GEÇ DÖLLENME (GEÇ GEBELİK)
Normalde bir kadının ortalama adet dönemi süresi 28 gündür, yani adetinin başlangıcından diğer adetinin başlangıcına kadar 28 gün geçer. Bu sürenin 21-35 gün arasında olması normaldir, herkeste tam 28 gün olmaz. 
Geç yumurtlama veya geç döllenme denilen durum nedir açıklamadan önce geç olmayan yani normal zamanda yumurtlama ve normal zamanda döllenme nasıl olur onu açıklamak gerekir:

Adet döneminde normalde yumurtlama ne zaman olur? 
Yumurtlama normal bir adet döneminde yaklaşık olarak adet başlamadan 14 gün önce olur. Örnekler vermek gerekirse:
Adetler dönemi  28 gün süren bir kadında yumurtlama 14. gün olur. (Adet başladıktan 14 gün sonra)
Adetler dönemi 30 gün süren bir kadında yumurtlama 16. gün olur.  (Adet başladıktan 16 gün sonra)
Adetler dönemi 35 gün süren bir kadında yumurtlama 21. gün olur. (Adet başladıktan 21 gün sonra)

Geç yumurtlama:
Adetleri 28 gün süren bir kadında geç yumurtlama olursa adeti de geç olur çünkü adet kanaması yumurtlamaya bağlıdır, yumurtlama olduktan 14 gün sonra adet kanaması başlar. Adetleri sürekli düzenli olan bir kadının adeti geç başlarsa o ay geç yumurtlama olduğu tahmin edilir.

Geç yumurtlama veya geç döllenme olması gebelik haftası tahminini yanıltabilir?
Geç yumurtlama olan kadın o ay gebe kalırsa adet olmayacaktır ve geç yumurtlama olduğunu da farketmeyecektir. Ancak adetine göre hesaplanan gebelik haftası ultrasonda görülen gebelik haftasından büyük çıkacaktır. (Ortalama 1 hafta büyük çıkar.) Çünkü gebelik haftası adetin başladığı ilk güne göre hesaplanır. Ultrason ise gebeliğin boyuna göre hesaplar. Gebeliğin boyu ise esasında son adet ile ilgili değildir yumurtlama yani döllenme olan günle ilgilidir, çünkü gebelik bu günden sonra büyümeye başlar. Normalde son adetin başlangıcı ile yumurtlama arasında ortalama 2 hafta fark olacağı kabul edildiğinden bir problem olmaz ve gebelik haftası bu gözönüne alınarak hesaplanır. Ancak geç döllenme olduğunda adetin başlangıcı ile yumurtlama arasında yaklaşık 3 hafta süre geçeceğinden adete göre hesaplanan gebelik haftası 1 hafta büyük çıkar. Bu durumda ultrasonla hesaplanan gebelik haftası dikkate alınır ve gebelik-doğum takipleri buna göre ayarlanır.

Örnekle açıklamak gerekirse: Ayda bir adet olan bir kadın zamanında normal yumurtlama ve döllenme ile hamile kaldığında son adet tarihine göre gebelik haftası 7 hafta çıkmış olsun. Aynı kadın 1 haftalık geç döllenme sonucunda hamile kalsaydı son adet tarihine göre yine 7 haftalık gebe çıkardı ancak gerçekte gebelik 6 haftalık olurdu çünkü döllenme 1 hafta geç olmuştur ve hamilelik 1 hafta geç başlamıştır. Bu hastada son adet tarihini değil ultrasonla ölçülen gebelik haftasını doğru kabul etmek gerekir. Gebelik haftaları hesaplanırken bu durumun da göze alınması gerekir.

Diğer bir örnek: Sürekli 35 günde bir adeti başlayan bir kadın gebe kaldığında gebelik haftası son adet tarihine göre değil ultrasondaki ölçüme göre hesaplanmalıdır veya son adet tarihinden başlayarak sayılan haftadan 1 hafta çıkarılmalıdır.Çünkü bu hastanın yumurtlamaları hep 1 hafta geç olmaktadır. Adetin 14. günü değil 21. günü yumurtlama olmaktadır.

Geç döllenme problem yaratır mı?
Geç döllenme veya geç yumurtlama herhangi bir probleme işaret etmez. Gebeliğin başlaması veya devamı ile ilgili bir önemi yoktur. Düşük, kanama veya diğer problemlere sebep olmaz, bunlarla ilgili değildir.
Sadece gebelik haftasının kaç haftalık olduğunu yanıltabilir bu duruma dikkat etmek gerekir.

Geç döllenme bebeğin cinsiyetini etkiler mi?
Hayır etkilemez. Geç döllenme sonucu oluşan bebeklerin kız veya erkek olması şansı değişmez.

Kaynak:
**************************************** 

Kadınlarda yumurtlama nasıl gerçekleşir?

Kaynak:

**************************************** 
ÜREMEYE GENEL BİR BAKIŞ
Çocuk sahibi olabilmek kimileri için kolayken kimileri içinse uzun ve zahmetli bir süreç gerektirir.Ancak şunuda biliyoruz ki günümüzde mutlak kısırlık yok denecek kadar azdır, doğal yolla, aşılamayla, tüp bebekle hatta ülkemizde yasal olmamakla birlikte yumurta-sperm bağışıyla gebelikler elde edilebilmektedir.Çiftlerin gebelik planlarında en başından itibaren yanlarında olup doğru yönlendirmelerle ,karmaşık-pahalı yöntemlere gerek duymadan gerçekleşen gebeliğin müsbet olduğunu bildirebilmek, ultrasound ile bebeklerini ilk gördüklerinde ki şaşırma-sevinç karışımı duygularını hissetmek çok önemli bir ayrıcalık.
Çocuk sahibi olabilmek için doktora gitmek ,ilaçlar kullanmak önemlidir ancak bu süreçte kadınların vücutlarını tanıması, yaşam şekillerinde yapacakları değişiklikler,doğru beslenme hem gebe kalmayı kolaylaştırır hem de sağlıklı gebelik geçirmeyi sağlar.Burada ki belki de en önemli nokta çiftlerin bu dönemde normal alışkanlıklarını bırakmamaları ve hayatlarını askıya almamaları gerektiğini bilmeleridir, stress ve gerginlik emin olmalısınız ki size yardımcı olmayacaktır.
Hekimlik pratiğimde şunu görüyorum, çiftler genellikle üreme ve doğurganlık hakkında pek bilgi sahibi olmuyorlar hatta uzun süredir bebek isteyen çiftler bile bu konuda şaşırtıcı olsa da bilgisiz olabiliyor.Çiftlere benim ilk öğüdüm okuyup bilgi sahibi olmalarını önermek oluyor,belki de uzun bir süreç alacak bu gebelik elde etme yolculuğunda yapılacak tetkikler ve gerek duyulacak tedavilerin doğru ve zamanında yapıldığını bilen çiftlerle yaşanan doktor-hasta uyumu başarı şansını artırıyor.Bu uyum eğer yakalanmazsa ise işte en kötü şey olan ve gebe kalmayı çabuklaştırmayan hatta daha da geciktiren doktor doktor dolaşma olayı başlıyor.
Üreme sisteminin nasıl çalıştığını bilmek bu işin alfabesini bilmek gibidir.Sağlıklı bir kadın 2 yumurtalık ve içinde yaklaşık 2 milyon yumurtayla doğar.Bu yumurtalardan yaklaşık 300-400 tanesi kadın hayatı boyunca olgunlaşıp yumurtlanır.Sağlıklı bir yumurtanın içinde yeni bir insan oluşması için gerekli kromozomların yarısı vardır, diğer yarısı ise erkeğin sperminden gelir.Üreme çağında ortalama 28 günde 1 adet döngüsü vardır ancak 23-35 gün arası da normaldir.Adet kanamasının ilk günüyle birlikte beyinden salgılanan FSH hormonu bir grup yumurtayı büyütmeye başlar ancak sistem öyle güzel kurgulanmıştır ki bunlardan genellikle 1 tanesi yumurtlama aşamasına gelir, bu dönemde yumurtalıklardan salgılanan östrojen hormonu da rahmin iç zarını geliştirmeye başlar.Olgunlaşan yumurta belli bir büyüklüğe ulaştığında beyinden LH hormonu salgısı artmaya başlar ve bu süreç yumurtlamayla sonuçlanır.Yumurtlamanın ardından geriye kalan yumurta progesteron hormonunu salgılamaya başlar, bu hormonun gebelik açısından 3 önemli işlevi vardır;rahmin iç zarını geliştirip damarlanmasını sağlamak,vücut ısısını artırmak ve FSH-LH hormonlarının salgılanmasını baskılamak.FSH ve LH çocuk tedavisi için doktora gittiğinizde çok duyacağınız hormonlardır, tek tek değerleri ve aralarında ki oran çok önemlidir.
Burada en merak edilen konu olan yumurtlama zamanının belirlenmesine kısaca değinmek istiyorum.Önümüzdeki ay ne zaman yumurtlamanız olacağını kesin bilemeyiz ama tahmin edebiliriz.Şöyle ki yumurtlamadan 14 gün sonra gebelik oluşmazsa adet olunur yani 28 günde 1adet oluyorsanız 14. Gün, 30 günde 1 oluyorsanız 16. gün yumurtlama olur.Yani son 3 ayki adet dönemlerinize bakarak önümüzdeki aylar için tahmini olarak 1 haftalık süre yumurtlama dönemi olarak belirlenebilir.Ancak gebelik için yumurtlama kadar öncesi ve sonrası dönemde önemlidir.
Op.Dr.ERAYMEMEÇ 14/08/2013


Kaynak:
**************************************** 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder